Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

prinsessa av Danmark, prinsessa av Wales, drottning av Storbritannien, g.m. Edvard VII

Källor

d. 15 Oktober 1880 15 oktober 1880
Historien om Edelfelt, Dagmar och Prinsessan av Wales är så till vida osann att den inte hände honom utan Nils Forsberg; denne tänkte inte på att han hade att göra med höga damer, utan resonerade ogenerat och långt och blev flat [snopen] då Aleksej Bogeljuboff upplyste honom om "fruntimrens" namn.
Kjøbenhavn 18 april 1894 18 april 1894
Man talar om att jag skall måla drottningen och jag må säga att jag inte vore särdeles lifvad för detta uppdrag. Hon sade sjelf att ingen lyckats ännu med henne – är 77 år och har varit mycket vacker, vill gerna se ung ut – det blir svårt skall jag säga, om det blir af. hennes ögon näsa och ansigsform äro mycket vackra, sådana som prinsessan af Wales', men munnen är svår att måla. Hon är mycket liten och ganska krokig.