Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

grevens page i Mozarts opera Figaros bröllop

Källor

Paris d. 20 Juni 1882 20 juni 1882
Hon har ganska mycken succes som Cherubin i Figaros br. – Emellertid är hon trots den stora succèsn hon har vid blott 20 års ålder, efter mitt förstånd ej någon rigtig artist. – Det finnes så få sådana. Okunnig är hon, och litet bortkollrad af allt det beröm hon får och alla de pengar hon förtjenar. I nästa höst är hon engagerad i Monaco för några veckor med 5000, femtusen francs för aftonen. – Hon har olyckan att ha en Mamma, som är en rigtig Madam. Som hon vakar öfver Marie alltjemnt, har man alltid nöjet att bredvid denna fina, vackra uppenbarelse se en underbart utstyrd, simpel matrona.