Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

furste, g.m. Kitty Durasov

Källor

Petersburg torsdag afton 27 december 1883
I öfvermorgon är det dans hos furstinnan Kitty och jag är ditbjuden – skall derföre i morgon gå till det unga paret och göra visit.
Petersburg söndag afton 30 december 1883
I går var den omtalta soiréen hos Barclay de Tollys. Det var icke någon bal, endast en liten dans med 20 par ungefär. En massa chevaliergardister naturligtvis – endast tre à fyra civila dansörer. Det unga paret tyckes af gumman Durassoff ha ärft en utmärkt artighet och en ovanlig förmåga att göra les honneurs. De sysselsatte sig med hvar och en särskildt, lagade så att alla fick dansa, supera o.s.v. Supén var mycket god. Dansen var naturligtvis animerad då alla dessa kavalleria ben voro i rörelse.
Petersburg nyårsnatten 1883-1884 31 december 1883
Idag har jag sett fröken Manzey – hon tycktes ångra sitt beteende hos Barclay de Tollys men "jag kan ej krypa, har ej lärt att tigga" och bryr mig derföre ej om om att be om hennes nåd. – "mister du en stå dig tusende åter."