Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

affärsman, g. 1) Edith Gallatly, 2) Sigrid Anna Mathilda Ericsson

Källor

Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28 mars 1897
Härom dagen kom herrskapet Gallatly och bad mig måla hennes porträtt endera när jag kommer till London eller när de komma till Paris. De bådo helsa mina systrar och Mamma och tackade för vänskapsfullt bemötande. Han prutar då ej, i så fall liknande stora affärsmän som verkligen äro schangtilare än gens du monde. – Ett porträtt så stort som fru Runebergs – 6000 frcs, är ni nöjd med det? Det är ju väl betaldt, icke sannt?
Paris lördag 29 maj. 29 maj 1897
I morgon reser jag med Guds hjelp – det blåser starkt och blir nog otäck sjögång mellan Calais och Dover, men det räcker ej mer än halfannan timme. Strax då jag fram kommit telegraferar jag min adress. Kanske jag sedan bor hos Gallatly – isynnerhet om det är på landet.
Söndag 30 maj 1897 30 maj 1897
Jag hade fått ett godt rum, tack vare mitt telegram, och har för i afton ej brytt mig om att underrätta Gallatly och Grefvinnan Lewenhaupt om min härvaro – endast Er och min trogna portvakt François.
Kanske kommer jag att bo hos Gallatlys på landet. Engelska landsbyden ser ut att vara alldeles idealisk, lummig, grön, rik, odlad!
Måndag 31 maj 97 31 maj 1897
Jag har skrifvit och telegraferat både till Gallatly och Grefvinnan Lewenhaupt men ej fått något svar ännu.
4 Juni 97 (fredag) 4 juni 1897
I förrgår var jag på middag hos Gallatlys i Surbiton – alltid i "full dress" också om man har en timmes jernvägsresa. Mistress Gallatly var decolleterad då jag kom ditut. Det är så genom, genom engelskt derute, precis som på alla bilder. En fr. Erikson (systern gift med Rosenlew, är der ute hos dem).
Hos Gallatlys får jag lof att tala bara engelska och skäms för fr. Erikson. Jag gör gräsliga fel d.v.s säger ett ord för ett annat.
Måndag 7 juni fortsatt söndag morgon 13 juni 7 juni 1897
Sedan jag tecknat litet på lördagen frågade de om jag var älskare af rowing – Jag svarade jo och så var hela familjen om en stund klädd i Canotier kostymer och så bar det af – i en fin Kapproddsbåt togo vi plats och jag som ville försöka att ro med dessa durkdrifna roddare fick sitta och skämmas 1o för min tjocka kläder 2o för min tjocka mage 3o för min tjocka skalle dit deras principer i rowing aldrig ville tränga in. – Sedan jag hade rott några "miles" var jag glad att få gå tillbaka och tog då jemte Mr Gallatly och hans 2 äldre söner vägen öfver Hampton Court. Hvad det är förtjusande detta stora gamla slott med en idealisk gammal park omkring. – och boskap betande och cricketspelare på dessa vida herrliga ängar med månghundraåriga ekar, almar och lindar.
Gallatlys har 3 söner och en flicka James (Jim) 15 år, Harold 12 år Doddy (Dorothy) 10 och en liten rysligt söt pojke Eric 9 år. Denne lille stackare har 5 gånger haft blindtarms inflammation. Han ritar mycket bra, och vi äro goda vänner. Han är så artig och snäll, och säger alltid då man frågar honom, efter svaret, thank you. Jag är slolt att han förstår mig. Deremot förstår jag ej den äldsta gossen som talar mycket fort. De två äldre äro hemma från skolan emedan då haft påssjuka. Annie skulle förvåna sig öfver deras program. Bara grekiska latin och matematik – just ingenting annat – icke ett ord naturkunnighet t.ex.
Lördag 12 juni 97 12 juni 1897
Mrs Gallatlys porträtt går framåt och lofvar tillsvidare ganska bra. Vi ha arbetat rätt grundligt, det vill jag lofva. Hon har kommit in från Surbiton, än med sin man, än med fröken Erikson, än med en kammarjungfru. 2 gånger har hon poseret hela dagen och vår beskedliga house-keeper har då lagat frukost.
De måtte ha ett synnerlig nöje af att kläda sig, menniskorna här. Wachtmeister, som varit på några slott på landet, sade att herrar som damer alltid kläda om sig 4 gånger minst. Hos Gallatlys der inga andra voro än herrn, frun, barnen, fröken Erikson och jag, klädde herrn sig i frack och damerna decolletée hvar dag kl. 8. Och detta är på landet, i allsköns enkelhet.
Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24 januari 1901
Nå, hvad säger Ni om Drottning Viktoria? Jag skall skrifva ett kondoleansbref till Gallatly, ty jag antar att i hvar engelsk familj detta dödsfall måste kännas som en personlig förlust, och detta faktum är väl det största beröm man kan säga vid en regents grift. En utomordentlig tur har hon haft under sitt långa lif, skada blott att den storartade glansen nu på sistone skulle skymmas af detta usla Boerkrig, som aldrig kan bringa England ära åtminstone. Ack, om Edvard VII, ty så kommer kungen att kalla sig, ville köra bort Chamberlain och säga honom: "skomakare o.s.v. ty ni vet väl att Chamberlain varit skomakare, likasom han varit radikal. Och Salisbury kunde just dra "afstod" med detsamma. – Å'cke de underligt att tala om den engelska "kungen" nu?
London 14 april 1901 14 april 1901
Till Gallatly skall jag telefonera i morgon.