Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

greve, ministerstatssekreterare, verkligt geheimeråd och ledamot av rikskonseljen

Paris den 25 Januari 1875 25 januari 1875
Brevet till ministerstatssekreteraren ska han skriva färdigt.
Paris d. 1 Februari 1875 1 februari 1875
Edelfelt har skrivit koncept till brevet till Alexander Armfelt, på franska; han har bett Karl Enebergs språklärare att gå igenom fraserna, sedan ska han skriva rent texten.
Paris d. 6 Febr. 1875. 6 februari 1875
*Under veckan har Edelfelt skrivit brevet till Hans Excellens, greve och ministerstatssekreterare Alexander Armfelt på franska, där han ber ministerstatssekreteraren tacka kejsaren för summan på 800 francs han fått för sina studier.
Paris, söndagen d. 21 Februari 1875 21 februari 1875
I brevet till Alexander Armfelt skrev Edelfelt på inrådan av Rafael Hertzbergs lärare i franska "conseiller aulique" (aulicus av aula, gemak), men kanske det skulle ha varit bättre att översätta geheimeråd med "conseiller intime".
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt dra av alla omkostnader från de Armfeltska 800 markerna; han hoppas att Morbror Gustaf Brandt inte blir ledsen över att Edelfelt besvärar honom med att sköta tavelsändningen.