Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

skräddare i London

Källor

Inga källor
4 Juni 97 (fredag) 4 juni 1897
Några ord bara för att säga att jag nu, tack vare Sargent fått en atelier mycket god – men bara till den 16, då egaren en Hood kommer tillbaka from the Country. Emellertid skall jag i morgon fara till Surbiton och se om jag ej kan måla der. Jag tror dock det blir svårt emedan rummen äro små. – Onödiga saker lemnar jag hos min skräddare Brander, som vill locka mig att beställa massor af kläder och som lofvar evig kredit – Annars far jag ut på 3 dagar och kommer i intet fall tillbaka till samma rum här på hotellet. Ateliern är belägen vid Carlyle Mansions i Chelsea, s.w. härifrån men på denna sidan af Thames. Mycket lugnt och lummigt der.
Lördag 12 juni 97 12 juni 1897
Lyckligtvis har jag nu fått mina sommarkläder från Brander, så att det är litet menskligare att gå och färdas.
Paris, Onsdag 10 maj 1899 10 maj 1899
Skräddaren Brander fr. London sade att Sparre skulle komma till L. d. 18. – Vet ni något derom?
Paris 28. (Jag tror det är den 28, onsdag är det i alla fall) mars 1900 28 mars 1900
Brander, skräddaren från London var här och åtog sig att skyla min nakenhet. – Med pelsar blir det ändå för varmt att gå, det konstaterade jag i går och förrgår.