Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fru till ryska militärattachén i Konstantinopel

Källor

Inga källor
Petersburg onsdag 15 nov 82 15 november 1882
Jag reste derifrån med en fru Arsenieff ryska militär attachéns i Konstantinopel gemål. Lätt att komma i samspråk med, tillochmed om de intimaste ämnen, som alla ryssinnor, berättade hon bl.a. i kupén, att hela intendenthistorien och dermed följande förluster för Miatleffs vore lögn. Gubben hade haft icke en manlig, utan en qvinlig, och mycket vacker intendent på sina egendomar och denna hade klått honom på en så enorm summa som 400.000. "Ou est la femme?" – den eviga frågan. Det roade mig så mycket mera som gubben lagt ut vidt och bredt för mig om denna intendent, som är död för 10 år sedan, och hvars kära maka det är som så högt uppskattat sin vänskap för gubben.