Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dekorationsmålare, direktör för målarfirma, industriråd

Kjøbenhavn 4 maj 1894 4 maj 1894
Naturligtvis skall Mamma säga till Ellan hvad som fattas i ram pengarna. Jag tycker ramen blir dyr, det kan jag ej neka, men då jag ju icke hittat på någon bättre kombination, så måste det få gå. Det vigtigaste är att den blir färdig i tid och att Wuorio verkligen åtar sig uppställningen i Vasa kyrka Då Mamma ändå telefonerar till Vuorio så säg honom att i fall ekens naturliga färg ej stämmer rigtigt bra med taflan, han gerna må gnida in den med någon färg – det har jag sett gjordt här och det gör ypperlig verkan. I Stockholm har de laserat furu i olika färger, utmärkt vackert, men det är då också ett snickar arbete som de goda Helsingforsmästarne ej ha ett begrepp om.
Bregentved Haslev st. 19 Okt 94 19 oktober 1894
fråga Ellan om hon gifvit något åt Wuorio elle om hon vill vänta. Bra vore det emellertid om hon ville tala med honom i telefon!
Paris, tisdag 12 mars 1895 12 mars 1895
Men jag tror att det kommer att intressera mig mycket och om jag kunde måla i fresk! Dagnan talade mycket derom. I Louvren der jag var i timtal i förrgår, blef jag alldeles galen igen i Brotticellis fresker, likaså i Luinis, – Ingen oljemålning kommer i distinktion upp mot en fresk. Wuorio påstår, att jag som sedan min spädaste barndom målat aqvarell, lätt skulle lära mig handtverket i fresken.
Paris fredag 15 mars 95 15 mars 1895
Estlander tycktes nöjd med den nya skizzen till Pehr Brahe, men uttryckte sin förnöjelse på detta långsamma, säfliga sätt, så att jag länge var i ovisshet om hans mening. Professorskan var ej med, endast döttrarna Hedvig och Sigrid. Den förra frågade mycket efter flickorna. De fingo pain au foie gras, tortor, biscuits de Milan och champagne, och sågo nöjda ut. C.G.E. lofvade tala för att jag skulle få mera betalt, isynnerhet om jag gjorde taflan i fresk. – Ordet al fresco skulle göra susen – stoltheten öfver att al fresco målningar i Universitetet skulle lossa på pungbandet. Jag skall verkligen försöka lära mig måla al fresco – Wuorio försäkrar mig att jag lätt skulle lära mig det.
Lördag 12 juni 97 12 juni 1897
När detta kommer fram har redan Wuorios gesäller gjort sitt verk. Måtte det vara lyckadt. Jag bad honom, Wuorio, kopiera Ellans rum, trafaretterna der och måla något liknande på Haiko. Som sagdt, jag hoppas det är lyckadt.
A propos målningen af rummen på Haiko, så hoppas jag ni valt gula och gröna toner, icke blå och röda. De två förra göra alltid rummet gladt. – Måtte Wuorioiterna äfven ha målat matsalsskåpet hvitt, det skulle passa så bra att ha allt hvitt i matsalen, likasom i Mammas rum.
Paris 1 Juni 99 1 juni 1899
Glöm ej att kalla på Wuorio om ni vill måla om salen på Haiko Gulröd (d.v.s. litet mindre citron gul än hörnrummet, med samma färg rundtomkring som i vår sal (hos Tallbergs). Huru är det med atelier tillbyggnaden? Ack den som snart kunde få komma dit!