Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

arkitekt, affärsman, g.m. Dagmar von Alfthan

Källor

Paris måndag 13 maj 95 13 maj 1895
Dippel var i dag hos mig och frågade ödmjukast om jag ville måla hans fru och när. Jag lofvade göra det i September – ifall jag ej då målar grefvinnan Raben. Wiborg ligger ändå närmare till än Falster.
Paris 24 maj 1895 24 maj 1895
Tikkanen skrifver att jag i höst skall måla Rabbe Wrede för Nyl. afd. – Dippel var här och bad mig måla frun i Wiborg – När skall grefvinnan Raben bli målad? – Och när skall jag få tid att göra alla mina illustrationer – det går rundt i min stackars hjerna när jag tänker på allt detta.
Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1 oktober 1895
Tack för Mammas bref, som verkligen gjöt olja på elden af mina samvetsförebråelser vis à vis kommunikationerna med Eder. Utom att man fått vänta ändå till 3 timmar i bland med telefontur, har den ena ledningen dessutom varit i olag under dessa senaste dagar så att man haft mycket svårt att höras eller höra. Emellertid lyckades det ju temmeligen väl med Annie i går – som Mamma stod bredvid henne vid telefonen hörde Mamma att jag fortfarande var nöjd med min Viborgsvistelse, med värdfolket o.s.v.
De lefva mycket fint, och här var, andra dagen af min härvaro, en middag i anledning af hans 40 födelsedag, som Jag ej sett maken till i Finland – med en massa saker och rätter från Petersburg, mycket goda viner o.s.v. – L. Knorring Rola Borenius med fru, en fröken Alfthan fr. Havis (Esther) fr. Norring (som sjöng) konsul Dippell m.fl.
Dippell har bygt en ny finsk gotisk kyrka som verkligen är mycket bra – nog den bästa gotik här i landet – och derjemte några boningshus i flamländsk-dansk renaissance som jag ej tycker om.
På eftermiddagarne har jag åkat med frun och herrn i deras mycket fina engelska vagn rundt omkring till Havis, Tallikkala, Papula Marcovilla etc. – det måtte vara mycket vackert om sommaren, ehuru landskapet med de smala vattendragen icke är storslaget.