Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fornnordisk kung i dikten Kung Fjalar av Johan Ludvig Runeberg

Paris 21 mars (mi-carème) 95 21 mars 1895
Jag har börjat arbeta "värre" igen har modell alla dagar för kung Fjalar, Pehr Brahe och en ny variant af madonnan – Jag var näml. förargade öfver att min Madonna på cerclen såg så enfaldig och likgiltig ut. Jag börjar derför för min egen skull på med en annan.
Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1 oktober 1895
På Fjalar har jag försökt arbeta om qvällarne vid elektriskt ljus (det fins öfverallt här) men det har ej velat gå. Jag får här mindre än på Haiko och i Brunnsparken, tag i den fornnordiska stämningen.
Stockholm, lördag 12 dec 96 12 december 1896
Jag bad Nordström skicka till Mamma pengarna för kung Fjalars teckningar – har han gjort det? Det kan ju alltid vara bra till julens många utgifter.
Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
Hvad är det för dumheter att Nordström sagdt att pengarna för Fjalar teckningarna ej influtit? Då må han skynda sig att få dem att inflyta så fort som möjligt, jag vet ingen annan råd.