Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

författare, konstnär

Stockholm onsdag afton 11 november 1896
Den trefligaste bekantskap jag gjort är den unge Söndags-Nisse tecknaren Albert Engströms. Han är här hos Lundbergs jemte dr Santesson på middag. Han är Heidenstams gode vän. Efter mitt sätt att se är han en af de allra bästa här i landet. Han är 27 år gammal, gift med en Sparre, slägting till Louis. Jag har bjudit dem och Lundberg på supé om lördag efter theatern, der fru Lotten Seelig-Lundberg har en première.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
En af de roligaste jag mött här är Albert Engström, karrikatyrtecknaren från Söndagsnisse. En glad Upsalastudent och filolog (Kan utmärkt bra hebreiska, grekiska och latin och bland andra språk också finska) och en hjertans qvick menniska. Han sjunger sina visor så urkomiskt att jag aldrig tror Jag skrattat så. Han är gift med en fröken Sparre, mycket intelligent, man med ett besynnerligt ryskt-mongoliskt utseende: Gul hy, tjocka läppar, sneda svarta ögon. Hon gör lika litet heder åt sin stamfar Odin som vår vän Louis, som ju heller ej är någon urgerman till typen.
Engströms och fru Seelig Lundberg med man hade jag bjudit på supé i förrgår, efter premieren på Damatiskan, der fru Lundberg och fru Haartman spelade ypperligt – herrarna gjorde ett odeladt lussispektakel intryck. Palme, Östengren, Skånberg, hvad de allt heta ha icke anlag för Teatern just.
Stockholm sönd. d. 6 dec. 96 6 december 1896
I förrgår var jag med Engström och Levertin hos Wåhlin – det var mycket roligt och bara fråga om litteratur.
Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
Der sjöngs också mycket. Fru Gulbrandson och Albert Engström – toute la lyre.
Jo, jag glömde några andra namn t.ex. A. Engström: Uteliggarenas Delaroche och Wåhlin: Usedom (af Usedom och Wollin). Våra namn diskuterades ifrigt, men intet beslut fattades
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15 maj 1898
*till Stationen i Stockholm följdes jag af fru Victor Rydberg, Heidenstam, Alb Engström och Wåhlin – hvilken qvartett!
Paris Lördag 26 januari 1901 26 januari 1901
Nu tycka alla att jag skall göra den ena Alcest färdig ty uttryck och rörelse är bra säga de. En vecka stannar fr. Ackté här ännu och jag tror nog att jag "klarar skifvan" för att tala med Albert Engström, på den tiden.