Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk dramatiker, också huvudfigur i Edmond Rostands pjäs Cyrano de Bergerac från 1897

Källor

Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
I går afton må ni tro att jag hade en konstnjutning af ädlaste slag Coquelin hade skickat mig en loge till Cyrano. Jag hade bjudit Mueniers och Vallgrens (jag tvekade mellan de senare och Zilliacuses, men som fru Z ändå ej förstår så bra franska, tänkte jag hon ej skulle
Paris, Café de la Regénce 28 maj 98 28 maj 1898
Den vildaste jag sett var Coquelin (som för resten bad helsa Mamma så mycket. ("un dejeuner charmant que nous avons eu chez Madame votre mère). Coquelin hoppade af ilska och utblåste med sin trumpetstämma smädelser öfver motståndarne, generalstaben o.s.v. – Han lofvade skicka mig en loge till Cyrano. för resten var han idel beundran för Rostand's mod. R. hade nämligen häromdagen bjudit Picquart i sin loge – för att bravera hopen. Alla små borgare och alla som vilja vara chic hålla med generalstaben. De flesta ha så illa reda på hela saken att det är löjligt. De ha aldrig läst annat än sin ena tidning.
Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
I går afton må ni tro att jag hade en konstnjutning af ädlaste slag: Coquelin hade skickat mig en loge till Cyrano. Jag hade bjudit Mueniers och Vallgrens (jag tvekade mellan de senare och Zilliacuses, men som fru Z ändå ej förstår så bra franska, tänkte jag hon ej skulle appreciera det till fullo. Vi voro i sjunde himmeln, ropade bravo och greto alla t.o.m. från Ville Vallgrens ögon trillade stora tårar nedför kinderna. Alla mellanakter hos Coquelin Der det var mycket roligt med folk som uppvaktade honom, men der vi voro hedersprissarne.
Paris 14 maj 1900 14 maj 1900
En sak har jag litet regretterat – det att Bertha, genom min obotliga theatertröghet, icke kommit att se allt det hon borde och skulle se här. Jag hoppas dock hon kan godtgöra detta med Ellan. Jag går gerna med, men att skaffa biljetter 8 dagar på förhand, det åtager jag mig ej. – I går såg B. med Ellan en ny pjes l'Enchantement" med Jane Hading, och de voro mycket nöjda. Coquelin, som återigen spelar Cyrano, (ty Jean Bart gick ej) har lofvat oss en loge – får se om han håller ord.