Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

tysk konstnär

Källor

Berlin fastlagstisdagen kl. 9 på morgonen 1895 26 februari 1895
Den trefligaste bekantskapen jag gjort är den med J. Sattler den sedan 4, 5 månader på en gång verldsberömde tecknaren, Dürer imitatorn – ja imitator låter ju fult och återger heller ej saken – han följer Dürer bara, och deri gör han rätt! Denne lycklige pojke är 26 år gammal – klok och sund – liten och knotig med ett något karaktäristiskt hufvud. – Vi ha blifvit goda vänner och jag får om några veckor en tafla af honom.
Emellertid tro de yngre nu på en tysk renaissance med Hauptmann – bland konstnärerna Böcklin Max Klinger, Sattler m.fl. i lördags var jag med en massa konstnärer, några från München ss. Schlittgen. Också inom Münchener Secession ha de råkat i gräl.
Roligt är det att vara bekant ändå – Alla de här herrarne hade sett Kristus och Magdalena, Paraske, mina tvätterskor och hvad jag utställt i Paris. Sattler var mycket förtjust i Björneborgarnes marsch, hvaraf han sett litografin – i Strassburg. Är det icke märkvärdigt att denna, litografi kunnat hamna der – på hvilka vägar har den kommit?
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15 maj 1898
I går voro vi på middag hos Liebermann. Der voro några holländare, Sattler och Leistikow med fru (danska). Liebermann är stormrik och de ha de vackraste taflor man kan tänka sig. De bo vid Brandenburgerthor i eget hus – således det finaste läge i Berlin. fru Liebermann är min förtjusning sedan länge. En herrliga blandning af vacker judinna och snäll "deutsche Frau".
Just nu blef jag afbruten af Leclerq som är här sedan någon tid och just umgås med Sattler, Liebermann o.a. Han skall om någon vecka resa till Finland och skrattade åt Asp – som han der lofvade taga i upptuktelse. Jag afrådde honom – får se hvad han gör.
I går afton fick Sattler ett illustreradt bref från Gallén som är i München. – Märkvärdigt hvad G. skrifver bra tyska och roligt också.