Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk militär, krigsminister, memoarförfattare

Källor

Paris, Café de la Regénce 28 maj 98 28 maj 1898
Saken skulle nog vara lättare klarerad om ej här vore en reaktion värdig restaurationstiden, isynnerhet i tidningarna, ty i det dagliga lifvet märker man det ej. Jag är så degouterad åt tidningarna här att jag icke orkar läsa igenom deras artiktar om l'armée, la Russie o.s.v. – Igår var det i figaro en herrlig artikel full af ilska öfver att general du Barail inte blifvit invald i franska akademin! – Det är ett kryperi för dessa generaler som om landet vore i krig och de vore de enda räddarne!