Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

furstinna, konstnär

Paris 4 juni (tisdag) 1895 4 juni 1895
Hos Fredericks var Wolkoff, målaren-amatören, Warinkas Heidens svärfar. Han är mäkta säker på sig och vi dispurterade i konst – han är något odräglig – jag går ej så långt som furstinnan Eristoff som igår sade om Wolkoff C'est l'être le plus assomant de la terre" – ingenting annat än engelskt duger för honom.
Paris 20 Juni 1895 20 juni 1895
 Sedan var jag på en bankett för Ch. de Mars – jag har redan talt om den genom att skicka Gaulois till Mamma. – Furstinnan Eristoff hade utbett sig "för oläsligt" att sitta bredvid mig och jag var hennes cavalier under aftonen. Som en steppens dotter hade hon glömt betala sin åkare, hvadan denna taxerade mig, som galant förbjöd henne betala, för 6 timmar! – Hon var olycklig naturligtvis. I går var jag och såg på en porträtt af en furstinna Wolkonsky, med son som hon håller på med. Hon, pr. E. är äkta rysk, fanatisk, allvarlig, – något af martyr och nihilst – småler aldrig har mycket vackra ögon – och smärt växt. Hennes underliga man är i Tiflis. – Alla Wolkonskys voro der i går, far mor och lille sonen och en kirgisisk barnsflicka. De åto jordgubbar ur ett tidningspapper men voro för resten mycket eleganta. Han såg bra ut lång, mörk med krokig näsasom skulle hos Morbror Gustaf uppväckt tanke på den grymme turken.
Paris 1 Maj 99 1 maj 1899
Att vi i allra högsta grad har Europas sympathier är säkert. Det är en slags äretitel att vara finne nu – det har det för resten alltid varit! Mamma skulle ha hört hur ryssar, som t.ex furstinnan Eristoff talade om oss för fransmän – det var entusiasm och indignation, och samma tankegång som tolstojs, att Ryssland gjorde bättre i att följa och imitera Finland. Yves Goyot (f.d. ministern) Max Nordau, Pasteur allesamnan feu et flammes af indignation En klerikal författare Ponsonailhe likaså. Han har skrifvit en mycket vacker artikel (alldeles spontant) i en revy. för resten äro alla dreyfusarder för oss. Vallgren sade att Madame Menard Dorian ordentligt sörjer öfver Finland och dess öde. Hundratal menniskor kommo på de två vernissagerna och talade med mig om detta. t.o.m. alliancens vänner anse denna politik ytterst oklok och sörja deröfver.