Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk politiker

Källor

Paris 21 juni 91 21 juni 1891
Nu lördag d. 26 och 27 far jag på en dag med en massa bekanta, bjudna af Yves Guyot, ministern för allmänna arbetena, till Hévre äta middag och ligga natten öfver på en stor atlantångare, en af de nyaste och komma hit på Söndagen igen,
Paris fredag 25 Juni 1891 25 juni 1891
I morgon hade jag tänkt fara på den der utfärden till Hâvre, inbjuden jemte 30 andra af ministern för de allm arbetena. – litet tröttsamt program. Afresa kl. 7 från Paris genast efter ankomsten till havre, kl 12, afresa på en Amerika ångare (som går på sin ordinarie tur till New-York) – entimmes väg ute på hafvet väntar oss en lotsångare som för oss tillbaka till Hâvre – middag och nattlogis på en ny stor ångare Gascogne, följande dag resa med ett kronans fartyg till Dieppe och så återresa till Paris. – Det beror nu på doktorns utslag om pojken om jag far. Han är kirrig och har diarrhée men ej häftig – springer och leker ute alla dagar som förr
Paris 2 juli 1891. 2 juli 1891
Vår resa till Havre var utmärkt rolig och lyckad Vi foro med i ministerns Salongvagn och fortsatte hela tiden på Kronans fartyg – Yves Guyot ministern skulle inspektera den nya elektriska belysningen i Hamnen och fyrarne vid Havre – och dessutom visitera några transatlantiska ångare. Companiet hade bjudit oss på frukost ombord på la Gascogne, som reste till Amerika, och vi foro med, en timmes färd ut i hafvet. Det var besynnerligt att så der vara med på lek – Nära 1000 passagerare, deribland 600 emigranter, alla möjliga typer t.o.m. Syrier och greker – mest tyskar och italiernare. Bland oläsligt klassens pasagerare mer fransmän och amerikanare naturligtvis.
Vår ångbåt, la Republique var på sin post ute i hafvet – som var temmeligen lugnt, och så kommo vi lyckligen från vår stora transatlantångare foro så till Trouville och sedan till Havre, der vi för ministerns skull fingo lof att följa med på Mekaniska verkstäder och kanongjuterier. Nog kan Mamma tänka sig Besnard Jean Beraud, Roll, Cazin, Gervex och mig inför alla dessa tekniska märkvärdigheter, komplicerade bakladdningssystem o.d. Vi sågo dumma ut. – Damer voro Mme Yves Guyot, Mme de Bocandrér (från transatlantiska kompaniet) Mme Besnard och Mme Guignard – de fingo trycka på små fjädrar för att få enorma jernbroar att vända sig, slussar att öppna sig och jätte kanoner att skjuta –
Det var en rolig resa – för att tacka Yves Guyot ge vi honom alla ett album nu – och ett herrligt land denna Normandiska kust, och ett herrligt haf sedan och friskt och stort – Gervex var sjösjuk
Paris 1 Maj 99 1 maj 1899
Att vi i allra högsta grad har Europas sympathier är säkert. Det är en slags äretitel att vara finne nu – det har det för resten alltid varit! Mamma skulle ha hört hur ryssar, som t.ex furstinnan Eristoff talade om oss för fransmän – det var entusiasm och indignation, och samma tankegång som tolstojs, att Ryssland gjorde bättre i att följa och imitera Finland. Yves Goyot (f.d. ministern) Max Nordau, Pasteur allesamnan feu et flammes af indignation En klerikal författare Ponsonailhe likaså. Han har skrifvit en mycket vacker artikel (alldeles spontant) i en revy. för resten äro alla dreyfusarder för oss. Vallgren sade att Madame Menard Dorian ordentligt sörjer öfver Finland och dess öde. Hundratal menniskor kommo på de två vernissagerna och talade med mig om detta. t.o.m. alliancens vänner anse denna politik ytterst oklok och sörja deröfver.