Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk läkare, professor

Paris 1 Maj 99 1 maj 1899
Från Krohn har jag haft bättre underrättelser, ehuru den stackarn fått påssjuka efter allt detta – men hans läkare, professor Haslund (som jag bjudit på salongen jemte Aino Ackté och den vackra madame Jacqemaire, Clemenceaus dotter) sade att han visserligen aldrig helt och hållet slipper det onda, men att han kan lefva länge med "lidt Forsigtighed" isynnerhet får han ej gå på med samma "jagende Virksomhed" som förr.
Paris Söndag d. 4 nov. 1900 4 november 1900
I afton skall jag återigen träffa Krohn för att vara tillsammans med prof. Haslund läkaren, och Krohns kusin och fosterbror, Peter Köbke, den store målarens son. – Haslund firar sitt silfverbröllopp sålunda att han och hans fru bjudit 3 personer, goda vänner. på en resa till Paris. Peter Köbke, mellan 50 och 60, är ett original, ungkarl, har en modest plas i magistraten i Kbhvn., men en mycket Kunskapsrik man – han vet allt och har läst allt, och dessutom skrifvit en massa uppsatser i revyer. Han är första gången i Paris och Krohn är så rädd att han skall bli öfverkörd, närsynt och konfys som han är.