Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk skådespelerska

Paris, Onsdag 10 maj 1899 10 maj 1899
Sedan på aftonen gick jag ut med Koki. Vi voro på en liten theater (det är modet nu att ha utmärkta små teatrar i en vanlig sal) théâtre des Capucines. Det var verkligen mycket roligt. Salen var som Alliance française i Hfors, och man satt in på näsan af aktörerna. truppen består af 6 personer, som alla spela alldeles utmärkt – den förnämsta aktören är Galipaux, som sjelf författat pjeserna – rigtigt qvicka. Och så var der som Koki sade "la plus jolie actrice de Paris, Bréval, – K. hade ej sagt för mycket! Hon var vådligt söt – vacker, vacker välväxt, rolig som aktris, mera som en dame du monde, hade de lustigaste miner och klippska svarta ögon. Det var ett rigtigt nöje att bara se på henne. – Hvad de ändå spela bra komedi här! Så gifva dessa 6 en "revue" der de spelade 36 personer minst med ständiga omklädningar. När en till sist kom och spelade Sarcey, klädd som arkadisk herde med får och herdepipa, var det paroxysmer af skratt i Salongen, man vred sig och tårarna runno. Jag kan ej begripa hur en sådan theater bär sig – der fanns hundra platser högst, och salen var mycket väl arrangerad med gult siden, mattor och blommor.