Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

grevinna av Martel de Janville, pseudonym Gyp, fransk författare

Källor

Paris 21 mars (mi-carème) 95 21 mars 1895
I går voro vi första gången, Ellan och jag ute på teatern sågo en pjes af Gyp (comtesse de Martel) och sågo Loïe Fuller. Det var mycket roligt igen.
Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Ledsamt var att höra att Dagnan, som nu fått Institut galenskapen i sig, råkat under inflytande af Gyp och derför skrifvit upp sig på la ligue de la Patrie française's lista – med sådana gökar som Quesnay de B. – Med Dagnan, som ej har reda på Dreyfussaken annat än genom Gyp, deras granne och onda ande, har jag ej talat om detta, men skall vid tillfälle nog väcka frågan. – Hans son, Jean, ehuru uppfostrad hos "les frères" i Neuilly är en ifrig revisionsman.
Paris 14 maj 1900 14 maj 1900
En hel eftermiddag vandrade jag omkring med Coquelin på konstutställningen. Han talade om Mamma och om frukosten hos Mamma som stod för honom som ett mycket roligt minne. Hans stora sorg är att Dagnan icke tänker lika som han i Dreyfus-frågan – och jag kan icke neka till att jag också sörjer öfver att Dagnan skall hålla med Jules Lemaitre och François Coppée. Onda tunga säga att D. gör det emedan han gripits af den sjukdom som Vallery-Radot kallar Institutete aigüe d.v.s. en ohejdad feber efter att bli medlem af institutet – men det tror jag ej. Nej han har litet inverka på sig af sin omgifning, Courtois, Mme de Martel (Gyp) och andra af samma kaliber. Ni har väl läst om Gyps underliga politiska, enlevering? Endera är det gamla sjåpet vordet förryckt eller också ljuger hon hvartenda ord.