Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk historiker, ledamot av Franska akademien

Källor

Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Den der unga protestantiska studenten Puaux är nu alldeles entusiastisk för den finska saken – har besökt de franska kongressmedlemmarne, Bourgeois och en annan och ger på eget förlag ut en bok om saken nu. Hans familj lär vara förtviflade öfver att han midt i en examen, slagit sig på denna sak. Han sade att l'Academie française har öfvergifvit le dictionnaire för att sätta sig in i vår sak – Lavisse, Gaston Paris och Anatole France lära vara alldeles vunna för den vesterländska civilisationens sak.