Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk filolog, ledamot i Franska akademien

Källor

Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Den der unga protestantiska studenten Puaux är nu alldeles entusiastisk för den finska saken – har besökt de franska kongressmedlemmarne, Bourgeois och en annan och ger på eget förlag ut en bok om saken nu. Hans familj lär vara förtviflade öfver att han midt i en examen, slagit sig på denna sak. Han sade att l'Academie française har öfvergifvit le dictionnaire för att sätta sig in i vår sak – Lavisse, Gaston Paris och Anatole France lära vara alldeles vunna för den vesterländska civilisationens sak.