Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk domare, jurist

Källor

Paris 1 Juni 99 1 juni 1899
Samma dag var jag hos Clémenceau på Aurores redaktion. Det är något högst märkvärdigt med detta tidningshus rue Montmartre, der dödsfienderna Intransigeant, l'Aurore, le Soir, m.fl. bo i samma trappa. Det var oro i luften den dagen (första dagen af Ballot Beauprés utläggning i Cassationsdomstolen) och Gatan utanför tidningslokalen var full af folk af detta underliga revolutionära, gråsvarta hemska tycke, som man aldrig ser annars i Paris. Emellertid har det ej blifvit revolution, så underligt det än gått till Déroulèds frikännande och Cassations domstolens utslag på samma dag (i går) med J.B. Pasteur gingo vi in i Palais de Justice, der båda processerna pågingo samtidigt. Hela trakten var strängt bevakad. Vi komma till dörrarna, men icke längre.