Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk ingenjör, politiker, generalsekreterare för världsutställningen i Paris 1900

Källor

Paris 27 maj, (måndag) 95 27 maj 1895
Jag vet ej om friherrinnan Cedercreutz är här mera. Jag var med henne och fr. Haartman på hôtel de Ville som i minsta detalj besågs – vi lemnade ej sten på sten med ens ropade någon mitt namn från en ställning nära taket. Det var Picard som höll på med en plafond. För att se hur han gick till väga klättrade jag upp på en förfärlig stege i hög hatt och handskar och så kom Picard ned och förde oss vidare. När jag presenteradt honom för frih. C. sade denna på svenska: men han är glad – och strax efteråt, men han är brunett. Månne hon hade tänkt sig Picard blond och sorgsen. Mystère. Hon upprepade som alltid sista ordet eller de sista orden som man sade. Men outtröttlig är gumman, och Albert de la Chapelle och Alexis Kræmer voro alldeles matta efter allt det de hade fått springa och se med henne
Paris 28. (Jag tror det är den 28, onsdag är det i alla fall) mars 1900 28 mars 1900
Illustration: bottenplan av salen. Så här se salarna ut. Då nu rotundans enda stora fönster tills vidare saknar bågar och glas och endast är behängdt med bastmattor kan man naturligtvis ej bedöma ljuset det minsta; derför vet jag ännu ej om vi finnar ta rotundan och halfa salen eller om vi taga afdelningen A. C D E B. der väggen X är mycket god. – Jag låter bekläda allt trävirke på de utskjutande skärmarna med oblekt tyg som jag senare låter måla. Saarinen har komponerat en fris som vi i trafarett måla på skärmarna öfverst. – Otäckt är att inne i muren vid Y finnas en massa afträden som jag nödvändigt vill ha stängda, ty det går ej an att folk springer dit bakom våra finska taflor. Man får ej tag i någon menniska här och jag får väl vända mig till öfverkukku Picard för denna sak. Arkitekten säger att han icke har annat att göra än leverera byggnaden efter ritningen. Dessa skärmar hålla nu på att byggas a och b äro redan färdiga och de öfriga fås (lofvas åtminstone) till lördag.
Paris 20 Juni 1900 20 juni 1900
Här ha vi haft en slags strejk i målerijuryn emedan Mr Picard ville blanda sig, stödd på reglementet i våra göranden och låtanden, förklarar våra domar provisoriska o.s.v. Vi ha skrifvit att vi suspendons nos travaux jusqu'a ce que l'administration nous ait donné la promesse formelle de ne rien changer o.s.v. – Emellertid har intet svar ingått och vi får lof att fortsätta med vår andra medalj – Jag har i dag igen fört dem till finska paviljongen – och det är icke ett tacksamt göra i att få Bougereau, Gerome o.d. att gôuter Rissanen. – Carolus Duran är ändå den värsta. Han skjuter på sina egna trupper (Champ de Mars) som en blind och en galning. För resten är han en "staraja koketka" skifvar sig och tänker bara på sig sjelf.