Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk konsthistoriker

Paris 28. (Jag tror det är den 28, onsdag är det i alla fall) mars 1900 28 mars 1900
Paviljongen väcker allmän förtjusning. Direktören för tidskriften Art et Decoration har lofvat skrifva en skild artikel om vår finska paviljong. Jag har möte med honom och Saarinen der i morgon. Soulié sade ordagrannt: C'est ce qu'il y a de mieux dans toute l'Exposition, och det är ej så litet då man tänker på de hundrade byggnader som äro uppförda enkom för utställningen.
Paris Lördag 26 januari 1901 26 januari 1901
Deremot går jag med nyfikenhet och nöje på en teatralisk föreställning hos M. et Mme Dieulafoy i morgon. Denna Mme Dieulafoy är den om gjort de märkvärdiga assyriska utgräfningarna i Suza (hvilka nu fylla fyra salar i Louvren) och som alltid går i karlkläder, med hederslegionen i knapphålet. De spela gammalpersiska gemmalromerska och Calderonska saker der och första aktören är Gustave Soulier, redaktören för Art et Decoration. Bertha känner honom, det var han som skref först så långt och vackert om finska paviljongen.
Paris 12 febr. 1901 12 februari 1901
Baude var här i dag, likaså Soulier, red. för Art et Decoration. Båda sade att fr. Acktés porträtt var bland det allra bästa jag gjort. Är det icke roligt för en gammal hund?