Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk diplomat

Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29 november 1896
Osäker koppling En ung grefve Ehrensvärd var der – jag talade med honom mycket om våra Aug. Ehs teckningar. Han var mycket intresserad, upplyste mig om ett och hvarje bl.a. om att A.E. på 1740 talet haft en död född dotter, som ej finnes upptagen i ättartaflorna. Ni mins hans grafskrift öfver henne
Paris 28. (Jag tror det är den 28, onsdag är det i alla fall) mars 1900 28 mars 1900
B. har det mycket bra i sin pension. Hon har slutit sig till två mycket hyggliga svenskor fröknarna Bennett och deras guvernant fr. Johansson. De äro fader och moderlösa och ha endast en gammal styffar, grefve Ehrensvärd, som lär vara mycket afsigkommen (bror till Albert Ehrensvärd, tror jag) den yngre fr. Bennett ser mycket bra ut. En ryska, född Obolensky, är rätt tillgjord liflig – B. tål henne ej. fröken Baltscheffsky är snäll och i Mintu Brandts stil hvad naiviteten beträffar. Jag äter ofta middag der. Bs rum är rätt varmt ty köksmuren värmer.