Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk impressario, manager

Källor

Långfredag morgon 13 april 1900
I Orkesterfrågan har Aino Ackté, den snälla, fiffiga och lifliga menniskan varit mig till enorm hjelp. Hon har satt mig i förbindelse med en äldre herre Alliod, som åtar sig allt praktiskt, som personligen talat med Saint Saêns och Th. Dubois och som i dag kommer med mig till ryssarne och som sedan ej viker från min sida. Aino och jag skola gå till Th. Dubois i morgon
13 Juli 1900 13 juli 1900
De bråka rysligt med koncerten, och hvarje ögonblick kommer Mr Alliod hit och frågar. Inga affischer från Gallén ännu. Jag har bestyrt om små artiklar i tidningarna