Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Paris 2 juni 1900 2 juni 1900
Kicki och Missi och fröken Falken äro nu installerade i min atelier. ehuru tapetseraren Nielsen ännu ej slutat (det är då ett öde!)
Paris 7 juni 1900 7 juni 1900
Kicki har varit mycket snäll och lifvad under Ellans frånvaro. En dag togs han kl. 9 af lilla Thaulow och var med familjen (en massa) på utställningen till kl. 6 e.m. De hade farit rundt i la grande roue, ätit korf i Schweitzerbyn, sett allt möjligt märkvärdigt och Kicki var otroligt lifvad och stolt att ha uppfört sig som en stor pojke hela dagen. – I går hade han på afton bjudit Missi och Marguerite på combat naval – Bertha vet hvad det är – och sedan rutschat med dem på "le Caucase" också nära ateliern. I dag, då Ellan sof var han med Missi på utställningen och gjorde dessutom uppköp på Rue de Rivoli i le Paradis des Enfants.
Paris 15 juni 1900 kl ½ 11 e.m 15 juni 1900
Om jag utan vidare förklaringar skulle berätta hvad vi för ögonblicket göra allesamman, så skulle Mamma tro sig ha att göra med idel rubbade personer. Ellan och Mario Krohn äro upp i det illuminerade Eiffeltornet, Kicki och Missi äro på theatern och se – l'Aiglon, efter Kickis eget val, Krohn läser Nornan från 1890 och jag författar ett bref till le Président de la Republique.
Ellan ligger i ateliern. Kicki och Missi i den lilla ateliern. Krohn och Mario i den undre ateliern och jag kinesar i Mueniers atelier, sedan jag fått telegrafisk tillåtelse dertill.
Kicki har med ens blifvit mycket mondän. 2 gånger skulle han få gå på teatern och var första gången efter eget val och såg Mme Sans Gène, och har nu tiggt och bedt om att få se I'Aiglon – han bryr sig om ingenting annat säger han. Missi och han skola komma hem på tu man hand i droska från Sarah Bs teater som ligger vid Chatelet.