Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk tapetserare

Källor

Inga källor
Paris 2 juni 1900 2 juni 1900
Kicki och Missi och fröken Falken äro nu installerade i min atelier. ehuru tapetseraren Nielsen ännu ej slutat (det är då ett öde!)
Paris 7 juni 1900 7 juni 1900
och följande morgon, d.v.s. i dag (förlåt mig om den kronologiska ordningen lemnar öfrigt att önska) kom Ellan från Wiesbaden just som jag skulle gå till juryn. – der var jag, dödstrött af detta rännande och skrifvande, till kl. 1. – Ellan hade emellertid sofvit och började nu "rensa" mitt stora skåp, der hon skulle hänga upp sina klädningar – Detta hade jag ej tänkt på, utan hade sofvit en säkerhetens sömn allt sedan tapetserar Nielsen, dansk, i lördag kväll lemnade mig. Och det var igen att rota igenom tusentals dammiga papper. – och flytta ner mina saker – ty Ellan har beslutit att bo deruppe, nebst Gefolge und Bedienung. Bertha kan intyga att rensningen af ateliern bedrefs energiskt sedan en vecka.