Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

konstnär

Paris 20 Juni 1900 20 juni 1900
Här ha vi haft en slags strejk i målerijuryn emedan Mr Picard ville blanda sig, stödd på reglementet i våra göranden och låtanden, förklarar våra domar provisoriska o.s.v. Vi ha skrifvit att vi suspendons nos travaux jusqu'a ce que l'administration nous ait donné la promesse formelle de ne rien changer o.s.v. – Emellertid har intet svar ingått och vi får lof att fortsätta med vår andra medalj – Jag har i dag igen fört dem till finska paviljongen – och det är icke ett tacksamt göra i att få Bougereau, Gerome o.d. att gôuter Rissanen. – Carolus Duran är ändå den värsta. Han skjuter på sina egna trupper (Champ de Mars) som en blind och en galning. För resten är han en "staraja koketka" skifvar sig och tänker bara på sig sjelf.
2 juli 1900 2 juli 1900
För att återkomma till gladare ämnen så har jag, som sagdt, fått 1sta medalj åt Gallén och Järnefelt. 2dra åt Westerholm Halonen, Gebhard och Enckell (med afseende fästadt på målningarna i Paviljongen) 3de åt Blomstedt, fru Soldan, fr. Thesleff fru Danielson, Ahlstedt, Wlasoff och Rissanen – I morgon hoppas jag få mentionåt Simberg, Hanna Frosterus, Engberg och – Toppelius. Åt Lindholm fick jag ej en 2dra medalj – de jemförde näml. strax hans vatten med Westerholms och funno det föga vått, lika som klipporna äro af kork hos honom.
Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2 december 1900
När jag nu ser på fänrik Stål, så der en gång i veckan, så måste jag tillstå att jag är rätt nöjd. De här sista årens harm och elände ha hjelpt till att få kläm i teckningarna. Visserligen finnas helt misslyckade som Sandels apoteos och Den döende krigaren, som markerar, som B sade, men så finns der andra som Döbeln och korpral No 7 Standar, trumslagar Nord, Rissanen (hvad betyder det att det ej är Runebergs ynglingar det är finska folket jag ville rita) Soldatgossen Schwerin, No 15 Stolt "säg har du glömt hur du tog dig gevär" och bröderna – som gör att jag sjelf får litet kalla kårar öfver ryggen. Det är det allra största beröm för mig att dessa teckningar icke verka störande på intrycket af fänr. Stål – som har sin underbara trollmakt – det der att man icke han låta bli att lipa när man är finne och bara tänker på vissa rader! Ville och Antoinette Vallgren hade suttit en hel afton och lipat öfver bilderna – och när fr. Ackté med sällskapsdamen en Estniska, satt och såg på dem här i ateliern, såg jag med ens hur det började rycka i Aino As ansigtsmuskler, under det att fräulein Schmidt satt tyst, tänkte uppå intet just, och såg förvånad på sin fröken – men så brast det löst och tårarna började rinna ned för kinderna på fr. Ackté – hon stortjöt!!
Paris 12 febr. 1901 12 februari 1901
Rissanen har skrifvit från Florens till sin "goda farbror" (mig) som han väntar på ändå till maj säger han, men farbror måste komma. Jag har kläckt ett längre finskt bref till honom. Kicki skulle ge mig 2 för det som för Mammas grammatik. Nog komma de att njuta i Pirtti om jag måste tala finska der!