Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk konstnär

Paris Söndag d. 4 nov. 1900 4 november 1900
I afton skall jag återigen träffa Krohn för att vara tillsammans med prof. Haslund läkaren, och Krohns kusin och fosterbror, Peter Köbke, den store målarens son. – Haslund firar sitt silfverbröllopp sålunda att han och hans fru bjudit 3 personer, goda vänner. på en resa till Paris. Peter Köbke, mellan 50 och 60, är ett original, ungkarl, har en modest plas i magistraten i Kbhvn., men en mycket Kunskapsrik man – han vet allt och har läst allt, och dessutom skrifvit en massa uppsatser i revyer. Han är första gången i Paris och Krohn är så rädd att han skall bli öfverkörd, närsynt och konfys som han är.