Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fru, romanfigur i Victoria Benedictssons Från Skåne och En musikafton

Källor

Inga källor
Paris 12 dec 1900. 12 december 1900
Och så har den olyckliga utställningen tagit obegripligt mycken tid bl.a med korrespondens. Jag skrifver, skrifver, skrifver och icke skönskrift som fru Behr. Om nu paviljongshistorien skulle sluta utan bråk och likaså Luxembourg-historien så vore jag bra nöjd. Gud vare tack och lof för att jag kommit så långt som hittils utan större skandaler. – Min största glädje är att jag har ett något så när godt samvete och icke sökt egen vinning och ära under denna tid, men deremot då och då kunnat göra reklam för vårt fattiga fosterland.