Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk konstnär

Källor

Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24 januari 1901
I går afbördade jag mig en tacksamhetsskuld i det jag bjöd på middag min granne M. de Latenay och hans en gammal vän, en poet Cottreau, som jag anlitat vid författandet af inskriptionerna i finska paviljongen. Det är visst sannt att gubben Cottreau gjorde dessa förklarande inskriptioner till Galléns målningar alldeles för långa och att jag skref om dem helt och hållet, till och med så att jag fick in en ofransk vändning der – alltnog, jag hade i april bjudit dessa herrar på middag, ungefär en gång i månaden förnyat bjudningen och först nu fått den hörsammad. Denna Cottreau parisare från Paris, är 60 år, har egentligen aldrig varit utom Paris och är en lettré och en konstentusiast sådan som man bara finner här eller i stora kulturcentra. Fattig som en kyrkråtta har han någon liten tjenst vid ett Mairie, men alltid glad, alltid upp i gasken – icke rädd för någonting, beau parleur och lättrörd som ett barn. Han har reda på allting känner alla och har den stora och litet sällsynta förtjensten att aldrig tala om sig sjelf. Vi hade en mycket rolig afton i går hos "père Boivin" en restaurant nära Place Clichy och gingo sedan på ett litterärt kafé der vi hörde många lustiga visor – i samma stil som la Boite à Fursy som B. känner.
Paris 3 april 1901 3 april 1901
Mme Ménard och min hygglige granne de Latenay har rådt mig att skicka porträttet men ställa så till att det ej hängdes upp med de öfriga taflorna – fru Langen-Bjørnson, Paul Clemenceau Wikström tyckte som Thaulow att då man har en sådan trumf som fr. Acktés porträtt detta ej bör skämmas ut genom ett konterfej som ej är gjort efter naturen – Jag får i alla fall en svår skärtordag och långfedag för detta. Dagnan som yttermera kom hit trodde ej att effekten af dessa samtidigt utställda dukar skulle bli dålig – hvem skall jag tro? Dagnan menade att det i alla fall var "une grande difficulté vaincue"
3 maj 1901 3 maj 1901
Nu är kl. 1/2 4 och jag har rendez vous med de Latenay på Salongen kl. 3. hoppas han inte väntar mig längre – Herrligt att få komma bort från sitt eländiga måleri några timmar.