Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

historiker, aktivist

Paris 24 febr. 1901 24 februari 1901
Osäker koppling Här var en ung bretagnare, (som ofta besökt mig) som svärma för Finland der han känner Biaudet och fröken Krook i Wasa. Han sade att många bref kommit bort för dem – Ja, må de öppna, må de stjäla brefven – må de studera alla de tusen bref från Finland och till Finland som vexlar mellan landsmän – ett få de då se, att alla finnar tänka lika, och att hvarje slag riktadt mot en träffar alla som en personlig förolämpning.
Paris 5 mars 1901 5 mars 1901
En annan Finlandifrare, en tjock pojke som heter Goblet men tecknar sig Yann Morvran, (ossianskt-gaeliskt-bretogniskt) har börjat hänga här hos mig – han är mycket mindre begåfvad än Puaux och vill isynnerhet genom min och Vallgrens hjelp och rekommendation komma in i Pariser revyer och tidningar. Han kände förut inga andra finnar än H. Biaudet och fröken Krook från Vasa, och har de mest besatta åsigter om allting – dessa hans vänner måtte vara betydligt öfverdrifna och exalterade. Jag skref visserligen till Bertha om att hon kunde rekommendera honom till Poirot – men åtror mig litet nu: jag vet näml. icke om han kan hålla några föredrag, ty hans hjerna är råddig om än hans entusiasm är stor.