Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

tysk filosof

Källor

Paris 22 april 1901 22 april 1901
I afton kommer jag att få tala om Finland hos Psichari. Mamma vet kanske att här är en kongress af alla nationers universitetsmän – den 80 årige Mommsen och filosofen Eücken från Jena bl.a. – Alla ha de undertecknat den finska adressen.