Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dödfödd dotter till Augustin och Catharina Ehrensvärd

Källor

Inga källor
Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29 november 1896
En ung grefve Ehrensvärd var der – jag talade med honom mycket om våra Aug. Ehs teckningar. Han var mycket intresserad, upplyste mig om ett och hvarje bl.a. om att A.E. på 1740 talet haft en död född dotter, som ej finnes upptagen i ättartaflorna. Ni mins hans grafskrift öfver henne