Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk författare, poet

Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29 november 1896
Snoilsky håller på att skaffa åt Annie ett originalbref på 4 sidor af H. Ch. Nordenflycht. Han skulle i dag ge mig underrättelse derom. Som jag ej vet om mina bref kommit fram (Ni nämner aldrig ett ord om dem) vet jag ju ej eller om Annie vet att Snoilsky skänkt henne ett bref af Gustaf III.
Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
Apropos signaturer och Autografer, så har jag nu åt Anni, utom Gustaf III och fru Nordenflycht (båda bref med kuvert) följande: Carl IX, Ludvig XIII af Frankrike, Ludvig XVI dito ( – ett pass för en svensk grefve Horn, undertecknadt Louis och kontrasigneradt de Vergennes). Svedenborg ville jag skaffa, men han är den dyraste autografen – det går på hundratal. – De tre ofvannämnda fick jag till skänks af den hyggliga, beskedliga Bukowski, såsom tack för Aqvarellen i fjol.