Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Fjodor Bernstamm

Källor

Petersburg, onsdag 22 april 96. 22 april 1896
ofta har jag varit hos min granne, bibliotekarien vid Akademin, arkit. Bernstamm, der jag trifs ypperligt. Der äro hennes föräldrar – fadren skriftställare, historiker – hennes bröder studenter, flere unga, lifliga och musikaliska fruar – alla dessa menniskor mycket intresserade och mycket belästa och mycket liberala, svärma för folkupplysning och framåtskridande, och verkliga beundrare af Finland och Skandinavien.
Mme Bernstam är också svärmande hängifven folkupplysningssaken – hon framhåller Finland (der hon varit en gång) som ett exempel och går åt Ryssland och Slavofilerna så att det är farligt. Med allt detta svärma dessa menniskor för rysk literatur, skrifva vers, improvisera, spela teater och ställa till allt möjligt barnsligt skoj med tableaux vivants o.d. – bra mycket roligare och fiffigare än i "le monde" här – der det bara gäller att känna alla och alltid vara med.