Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

kammarjungfru

Källor

Inga källor
Gatschina Onsdag d. 2 febr. 1882 2 februari 1882
Jag tror att jag får taflan färdig om söndag eller måndag. Madame Flotow och Madame Binet (Kammarjungfrun) äro i extas, guvernörerna och officerarne tycka också att jag lyckats.