Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

extra poliskommissarie, pressombudsman

Källor

Petersburg d. 5 mars 1882 5 mars 1882
Apropos ungdom och oförstånd så möter jag ofta den förhoppningsfulla Acku Björksten (i hvit fårskinnspels.) Han går här och väntar på någon plats i Baku tror jag. Stackars Fanny som skall öfverge sitt fula Boe. Skall gumman nu slå sig i kompaniskap med sin Robbert för att gemensamt drifva affärer?
Måndag morgon 3 april 1882
Min resa blef ännu igår uppskjuten – jag kände mig litet upprörd efter ”Sturm und Drang-perioden i min mage, och ansåg mig göra klokare i att hvila ut här och icke trötta mig öfverhöfvan. Kl. ¼ 1 fick jag Mammas bref – telegrammet från acku visade att han ej kommer ”orkar ej följa” säger han. Hvad vill denna matthet säga? Jag skulle gerna ha stannat någon dag för att få sällskap på den annars så tråkiga resan.