Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Källor

Inga källor
Berlin, den 17 Jan 1891 17 januari 1891
Lieberman sade att Konstens framtid nu låg hos engelsmän och norrmän, och började så att tala om Ibsen och Arne Garborg, som tyckas vara de mest lästa författarne här. En helt ung författare Ludvig Fulda, 26 år, lärer också vara utmärkt bra. Det tyckes vara en ny literär vackelse som går genom Tyskland och den är kommen från Norge. Ack hvad Jag vore bål om jag vore norrman! I dag läste jag verser af denne L. Fulda, och de låta som poesi igen – det var visserligen endast tillfällighetsverser vid Grillpurzers hundraårsfest i går, men det var af den goda sorten.