Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

rollfigur i Goethes Faust

Källor

Inga källor
Frankfurt 19 januari 1891 19 januari 1891
Midt emot ligger en bröshalle der Gretchen fans – men så fortsätta gatan moderniserad och faslig. – "Ihr frankfurter Herren", som Heine säger Ni begriper ändå inte rigtigt den stora äran som vederfarits er genom att Gothe täckts födas i Er stad. Likgiltiga judar gingo nere på gatan och jag erfor en viss beklämning då jag tänkte på huru varmt de hade på sina kontor och huru kallt de läta Göthes hem stå – De tänka väl som Jarl Hagelstam: låt de döda begrafva sina döda. Göthes teckningar äro bara skräp, med forlof sagdt. Det visste jag förut. Fadrens biblisthum som han talar om står qvar på samma plats med samma böcker. Ellan blef mycket glad att i fadrens rum upptäcka länstolar absolut likadana som vi ha i Paris, men så lika att man kunde tro dem gjorde af samma hand. – Vi ha hittat dem hos en brocontieur i Paris.