Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

grekisk mytologisk figur

Källor

Frankfurt 19 januari 1891 19 januari 1891
– Så gingo vi på ett museum, der det inte fans en katt utom oss – ett rigtigt dåligt museum med bara dåligt från 1840, – Overbecks en stor obegriplig maskin var det bästa. Behöfver jag säga att jag icke gick och såg på Dannechers berömda ariadne alla frankfurtares stolthet – nej, den maran känner jag så bra till genom fotografier. Tischbeins Göthepartiet var ej särdeles bra, ehuru det är roligt att se så man vet alla detaljerna vid målningen.