Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

storhertiginna av Hessen-Darmstadt

Källor

d 22 jan. 1891 22 januari 1891
– I går var jag rest till Darmstadt för att se på Storhertigens taflor. Tänk, så ekonomisk är storhertigen, att rummen i slottet, delvis stå oeldade, ehuru de ligger nästan till hans boningsrum. Så och med tafvelgalleriet. Det var en sådan iskällarluft derinne att det var fasligt. Ett bra tråkigt residens, för resten. Der var ett underskönt porträtt af förra kejsarinnan, med hår à la Darmstadt, och då tänkte jag på Mamma, naturligtvis.