Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

grekisk och romersk mytologisk figur

Källor

Inga källor
Genua, hôtel du Parc, via Ugo Foscolo tisdag 26 jan. 91 26 januari 1891
– Vi kommo allt närmare de Liguriska bergen, och allt ännu var det bara snö och is – det hvita, landet, det hvita landet. Och jag började rakt att misströsta då ändtligen, just som man kommer till hafvet, vid San Pier d'Arena, naturen förändrade sig med ens. – "Nu sken på var resa för första gång en strimma af sol och vår" och jag begerep att jag var i Italien. Det var varmt, det var ljust, det var klart och vackert och hafvet låg blått mellan husen, fartyg seglade derute och jag ropade som Ackates i Euriden "Italien, Italien" – Cypresser, lager, orangeträd och så Genua, Genova la superba i söndasg drägt – med alla menniskor ute - fruntimmer i bara klädningar med små svarta slöjor på hufvudet. Palatserna skeno röda, gula och hvita och gröna i solen. Hvad vi voro glada. Ändtligen således värme och ljus!