Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

mexikansk flicka i Ospedaletti

Källor

Inga källor
5 februari 91. 5 februari 1891
Kicki sitter och gungar tillsammans med en liten mexikansk flicka, precis lika gammal, men hälften mindre än han. De se för roliga ut. På ena sidan står "Missi" på andra sedan flickans sköterska, en negress.– –
Ospedaletti 1sta Mars 1891 1 mars 1891
Vår engelska är borta sedan i förrgår – Ellan har ej fått den andra ännu, men vi vänta henne i qväll. I två dygn ha vi derför alldeles ensamma skött vår skatt – som i det hela är en snäll liten gossen – Nu vrålar han för att Ellan ville lägga honom – han är rysligt sömnig och kl. är nära 7, men han protesterar och skriker bort, bort, som om han ville börja sjunga andra reprisen af bjorneborgska marschen. Inte en gång har han frågar efter Missi- endera har han intet hjerta eller också hade hon ej kunnat vinna det. Hennes afsked var ej tragiskt – ehuru hon kanske trodde att vi skulle gråta efter henne och pojken likaså – hon puttrade hela tiden den sista dagen och talade om sina förtjenster, tills Ellan skref ett ganska fördelaktig intyg om henne, då var hon nöjd – Då hon i intet fall ville komma till Finland mera var det ju lika bra att hon nu drog sina färde. Jag led hela tiden af att ha en ovänlig menniska i min närhet. får se huru den nästa skall bli – hon ser beskedlig ut. Men svårigheterna med pojkens uppfostran börja nu, och han har redan sina kapriser – envis som synden och alldeles oresonlig ibland. Mycket frisk ser han ut och har en röst som hörs öfver hela trädgården och väcker alla menniskors häpnad. Han är just 2 gånger så stor som den lilla Mexikanska flickan Elenita, lika gammal som han. –
föräldrarna till denna ha frågat mig om jag ville göra ett porträtt af henne, men jag afslog det emedan jag måste tänka på mina taflor nu. 10 dagar, kanske 14 bli vi här – här är ändå en så herrlig luft och strax bredvid. d.v.s. i San Remo eller Bordighera eller halfvägs till båda ställen finnas herrliga saker att måla. –