Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

son till Gunnar och Hedvig Berndtson

Källor

Skärtorsdag 1895 11 april 1895
Acku var mycket nedstämd, men som han är en ohjelplig optimist såg han snart endast den goda sidan af saken – och talade om det "ljusa, vackra minne" som Gunnar lemnade o.d. –. Han tröstar sig med ord och fraser Den stackars gumman Berndtson och den stackars lilla öfvergifna gossen gör det mig ondt om – ty med en så sjuk och underlig mor kan ju hans uppfostran och vård ej vara betryggade.
Paris Annandag Påsk 95 15 april 1895
I går på eftermiddagen fick jag Mammas bref med berättelsen om Gunnar Berndtsons död – han hade dött samma dag brefvet skrefs. Det var så eget att Mammas ord om honom voro alldeles desamma som dem jag nedskref om honom. Nu då han är borta sätter man rigtigt värde på denna gentlemanlika natur, herre allt igenom. Alla var föreningar hemma falla nu i röfvarehänder Alla de, som känt honom här, sörja honom upprigtigt. Jag kände honom bättre än någon annan och har sett honom i känsloutbrott som han helt säkert dolde för de flesta andra, och deraf kan jag se att han också var djupt, och ohjelpligt olycklig och till fullo senterade sitt förstörda lif för olyckliga, afbrutna bana. Om stackars lilla gossen, hvad skall det blifva af honom!