Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dotter till Ali Haij och Marie Louise Bratt (andra gången gift Berndtson), g.m. Tosten Costiander

torsdag d. 18 Oktober 1894 Bregentved Haslev 18 oktober 1894
Då jag sist var inne i Köpenhamn träffade jag Acku och Marie Louise vid bangården. De skulle följa Estelle till tåget – hon reste med Aina Ehrnrooth och fröken Leander. Dessa senare såg jag dock ej, ty jag var tvungen taga ett tidigare tåg. Acku var mycket nyter – hade fått stipendiet. är det icke besynnerligt. Högst "tuschur" och glad, optimist som alltid. Så skulle jag vara!
Skärtorsdag 1895 11 april 1895
Deras dotter Estelle har blifvit mycket vacker och förefaller snäll – hon har ännu många år qvar innan hon blir fullfjädrad violinist. Acku tyckes ej ett ögonblick tvifla på att hon ej skall förtjena kolossalt med pengar. Gud gifve det!