Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk överste och militärattaché

Källor

Måndag 13 mars 1882 13 mars 1882
Åtminstone en sten har fallit från mitt hjerta. Min tafla är afsänd till Paris. Olkin hade försummat kuriren, och tvang då militär attachén, öfverste R. de Boisdeffre att ta med sig kistan som passagerargods. Jag var hos denne herre – han lofvade göra det ehuru han afklädde sig all ansvarighet för tullnärernas förfarande, kollision m.m. – Måtte det nu gå bra. Om torsdag kommer han till Paris, och jag har skrifvit till Baude att ta ut den och genast låta spänna upp den på blindram.