Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

malström och monster i grekisk mytologi

Källor

Paris 25 April 1895 25 april 1895
Just nu fick jag Annis bref. Tacka henne hjertligt för det. Roligt är att ni fortfarande äro friska och lyckligt genomgått vårbrytningens och influenzans Scylla och Charybdis.