Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

rysk baron, diplomat

Källor

Inga källor
Paris 27 maj, (måndag) 95 27 maj 1895
*Bed flickorna helsa fru Etter och alla på Haiko och säg henne att jag ännu har 16 frcs af hennes pengar – hon gaf 40 och medicinen kostade 24 – hvad skall jag göra med dem? Jag hoppas att fru Etter fått paketet som lemnades till baron Korff vid ryska ambassaden.
Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5 juli 1895
Åt fru Etter har jag köpet 6 flaskor bromure, kostade omkr. 27 frcs. – afsände till bn Korff.
Paris 10 juli 1895 10 juli 1895
Säg fru Etter att jag köpt 6 flaskor medicin åt Schoura 27 frcs. – emedan baron Korff ville ha 3 paket (det sista var stort och hade vållat svårigheter i kurirkistan) – jag tog derför mera än fru Etter ville ha, för att Schura ej skulle bli utan. – De komma i 3 sändningar nu, 2 i hvarje.